کشف تقلب
تنوع و افزایش خدمات الکترونیکی آنلاین و غیرحضوری که هر کدام با توجه به مزیتشان از بعد کاهش هزینه و افزایش درآمد و کیفیت خدمات برای بانک‌ها و همچنین رضایت نسبی مشتریان، باعث شده است که میزان احتمال تقلب و کلاه‌برداری بیشتر گردد. با استفاده از روش‌ها و الگوریتم‌های داده کاوی، یادگیری ماشین و تحلیل داده‌های عظیم، می‌توان تقلب‌ها و رفتارهای مشکوک صورت گرفته در سیستم‌ها را کشف و ردیابی کرد.
گروه‌بندی مشتریان
گروه‌بندی کردن مشتریان بر اساس اطلاعات اعتباری و نقدینگی و تاریخچه تعامل آن‌ها با بانک، می‌تواند در تعیین مشتریان هدف و ارائه محصولات جدید راهگشا باشد. یکی از این روش‌ها (LRFM) می‌باشد.
مدیریت ریسک فناوری
به‌کارگیری سیستم‌‌های اطلاعاتی و اتوماسیون فعالیت‌های سازمان، فرآیند‌هایی پرکار و مفید می‌باشند که همراه با مجموعه‌ای از ریسک‌ها و شرایط نامعین هستند. برای حل مجموعه مشکلاتی که مدیران پروژه‌‌های IT با آن مواجه می‌شوند بهتر است که از سیستم‌‌های مدیریت ریسک که در خود شامل مجموعه‌ای از فرآیند‌های سازمانی، استانداردها، نمونه‌‌های اسناد و رویه‌ها و روش‌هایی برای مدیریت ریسک می‌باشند استفاده کنند. مدیریت ریسک برای به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی، نرم‌افزار، تکنولوژی حفاظت اطلاعات، تکنولوژی‌های شبکه‌ای که ارتباطات و سیستم‌های اطلاعاتی را تأمین می‌نمایند باید تمام ریسک‌های ممکن را از پیش شناسایی کند و مجموعه اقداماتی را برای گریز از مشکلات جدی ناشی از آن‌ها در زمان تحقق در نظر گیرد.
استقرار مدیریت یکپارچه ریسک
شامل شش مرحله است: شناسایی ریسک، تخمین ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، پیاده‌سازی و نظارت
استقرار کنترل داخلی یکپارچه
مجموعه فرآیندهایی اسـت کـه توسـط اعضـای هیئت‌مدیره، سطوح مختلف مدیریت اجرایـی و سایر کارکنان بانک و همچنین نهادهای حاکمیتی ناظر بر عملیات بانک که به منظور کسب اطمینان معقول و نسبی از تحقق اهداف: اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه
استقرار سیستم تطبیق یکپارچه
کنترل، نظارت و مطابقت عملکرد سازمان با قوانین، مقررات و بخشنامه‌های درون سازمانی و برون‌سازمانی، به نحوی که یک نظام کامل اعتبار بخشی و اطمینان دهی به گزارش‌ها و اجرای آزمون کنترل‌های داخلی در بانک‌ها است
استقرار ساختارهای گزارشگری یکپارچه
پذیرش گزارشگری یکپارچه به عنوان هنجار گزارشگری بانک‌ها تا به سازمان‌ها، سرمایه‌‌گذاران آن‌ها و سایر ذینفعان از طریق امکان‌پذیر ساختن تصمیم‌گیری آگاهانه که به تخصیص مؤثر سرمایه و ایجاد و حفظ ارزش منجر می‌‌شود، بهره برساند. گزارشگری یکپارچه، با تشویق شیوه تفکر متفاوت، در جهت پیشرفت اقتصاد جهانی پایدارتر مشارکت می‌‌کند.
سیستم‌های BI
هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارت‌ها، فناوری‌ها و سیستم‌های كاربردی است كه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تحلیل و ایجاد دسترسی كارآمد به انبار‌های داده جهت كمك به سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری صحیح مورداستفاده قرار می‌گیرد. تحلیل داده‌ها شامل طبقه‌بندی، خوشه‌بندی، آنالیزهای آماری، پیش‌بینی‌های ریاضی، تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر شبكه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیك می‌باشد. هوش تجاری شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان یا شرکت‌ توانمند می‌سازد.
مشاوره در توسعه و استقرار سیستم‌های تحلیل داده