نیازمندی‌های کسب‌وکاری بانک
هوش تجاری مجموعه‌ای از مهارت‌ها، فناوری‌ها و سیستم‌های كاربردی است كه برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، تحلیل و ایجاد دسترسی كارآمد به انبار‌های داده جهت كمك به سازمان‌ها برای تصمیم‌گیری صحیح مورداستفاده قرار می‌گیرد. تحلیل داده‌ها شامل طبقه‌بندی، خوشه‌بندی، آنالیزهای آماری، پیش‌بینی‌های ریاضی، تحلیل‌های هوشمند مبتنی بر شبكه‌های عصبی و الگوریتم‌های ژنتیك می‌باشد. هوش تجاری شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل مؤثر بر سازمان یا شرکت‌ توانمند می‌سازد.
پردازش تصویب یا رد اعطای وام به متقاضیان، ارزیابی وام‌گیرنده و تعهدات وام را از طریق استفاده از تکنیک امتیازدهی و تحلیل تصمیم‌گیری به صورت اتوماتیک میسر می‌سازد. تکنیک‌های اثبات‌شده امتیازدهی امکان ارزیابی و پیش‌بینی اعتبار مشتریان بالقوه را فراهم می‌سازد.
مدیریت پرتفوی و اتخاذ ترکیب بهینه پرتفوی تسهیلات توسط بانک¬ها به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر ریسک اعتباری بانک¬ها شناخته‌شده است. دو راهبرد عمده در این زمینه عبارت‌اند از: تنوع¬بخشی در مقابل تمرکزگرایی
شامل شش مرحله است: شناسایی ریسک، تخمین ریسک، تجزیه و تحلیل ریسک، پیاده‌سازی و نظارت
مجموعه فرآیندهایی اسـت کـه توسـط اعضـای هیئت‌مدیره، سطوح مختلف مدیریت اجرایـی و سایر کارکنان بانک و همچنین نهادهای حاکمیتی ناظر بر عملیات بانک که به منظور کسب اطمینان معقول و نسبی از تحقق اهداف: اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت اعتماد گزارشگری مالی و رعایت قوانین و مقررات موضوعه
کنترل، نظارت و مطابقت عملکرد سازمان با قوانین، مقررات و بخشنامه‌های درون سازمانی و برون‌سازمانی، به نحوی که یک نظام کامل اعتبار بخشی و اطمینان دهی به گزارش‌ها و اجرای آزمون کنترل‌های داخلی در بانک‌ها است
پذیرش گزارشگری یکپارچه به عنوان هنجار گزارشگری بانک‌ها تا به سازمان‌ها، سرمایه‌‌گذاران آن‌ها و سایر ذینفعان از طریق امکان‌پذیر ساختن تصمیم‌گیری آگاهانه که به تخصیص مؤثر سرمایه و ایجاد و حفظ ارزش منجر می‌‌شود، بهره برساند. گزارشگری یکپارچه، با تشویق شیوه تفکر متفاوت، در جهت پیشرفت اقتصاد جهانی پایدارتر مشارکت می‌‌کند.
طبقه‌بندی و بررسی فرایند وثیقه گیری و تهیه گزارش‌های انواع تسهیلات بر حسب وثایق و نسبت پوشش تسهیلات توسط وثایق
ارزش‌گذاری و خوشه‌بندی مشتریان جهت به‌کارگیری مدیریت ارتباط با مشتری در بازاریابی خدمات بانکی
بررسی برآورد واقعی نیاز مالی متقاضیان، رتبه‌بندی مشتریان اعتباری، میزان مطالبات ایجادی و وصول‌شده در شعب، دستورالعمل اجرایی مطالبات معوق، نظارت بر روند مصرف تسهیلات، وضعیت مالی و اعتباری ضامنین،
با توجه به سابقه اعتباری مشتریان، شرایط محیطی و اقتصادی، می‌توان رفتار آن‌ها را پیش‌بینی کرد.
محاسبه سودآوری محصولات مختلف بانک و همچنین واحدهای فعال در هر یک از زمینه‌های فعالیت بانک که با داشتن این اطلاعات بتوان تصمیم مناسب در رابطه با هر یک از حوزه‌های فعالیت بانک و محصولات مرتبط با آن حوزه گرفته شود. استفاده از یک مدل کارا و بهینه FTP بانک را قادر می‌سازد تا محصولات خود را به صورت بهینه قیمت‌گذاری نموده و اقدام به مدیریت سود کند و هم‌زمان ریسک نرخ سود و نرخ بهره را در ساختار بانک مدیریت نماید
حاشیه سود خالص در بانک از عناصر تعیین‌کننده در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها است که تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل مؤثر بر آن می‌تواند برای مدیریت بانک‌ها درک صحیحی از وضع موجود برای برنامه‌ریزی آتی را فراهم آورد.
طراحی و توسعه سیستم‌های تحلیل داده (Data Science) به صورت کاملا ویژه سازی شده